Vad rimmar på anställda?

Anställda är ordet vi vill hitta rim till.

Anställda rimmar med följande 31 ord:

anställda, återställda, beställda, blottställda, deltidsanställda, fastanställda, fastställda, hällda, heltidsanställda, infällda, inställda, jämnställda, jämställda, kollektivanställda, likställda, modfällda, nollställda, oförställda, ombordanställda, otillfredsställda, polisanställda, samfällda, sammanställda, ställda, tidsinställda, tillfredsställda, underställda, uppställda, välbeställda, vanställda, vårdanställda


Vad är rim för anställda?

Att anställda rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder anställda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av anställda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: anställda på Wikipedia

Du kan också söka efter anställda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=anställda