Vad rimmar på algebraiskt tal?

Algebraiskt tal är ordet vi vill hitta rim till.

Algebraiskt tal rimmar med följande 266 ord:

algebraiskt tal, defekt tal, perfekt tal, rikt tal


fattigt tal, fullkomligt tal, imaginärt tal, irrationellt tal, komplext tal, mättat tal, naturligt tal, omättat tal, rationellt tal, reellt tal, runt tal, transcendentalt tal, vänskapligt tal, ymnigt tal

Avogadros tal, föra på tal, i runda tal, i tal, inte tu tal, överflödande tal, svar på tal

100-tal, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal, 2000-tal, abbetal, accidental, aktiekapital, algebraiskt heltal, antal, åratal, årtal, artonhundratal, åtal, ättartal, åttiotal, avtal, brandtal, brutal, dagtal, deltagarantal, deltagarportal, dental, dialektal, digital, diktal, distal, dödstal, dussintal, elvahundratal, ental, Erdőstal, fast kapital, fåtal, femtal, femtiotal, femtonhundratal, Fermattal, finanskapital, fjortonhundratal, flertal, födelsetal, föräldrasamtal, fördigital, företal, försvarstal, förtal, förtroendekapital, fredsavtal, friktionstal, frontal, fundamental, fyrtal, fyrtiotal, gaussiskt heltal, gausskt heltal, genital, glottal, griftetal, grundtal, gyllental, heavy metal, heltal, horisontal, hospital, hundratal, hundratusental, i åratal, instrumental, interkontinental, interkostal, invånarantal, kardinaltal, kastal, katal, klyvningstal, kollektivavtal, kongenital, kontinental, kuggetal, kvartal, legoavtal, letal, licensavtal, linjetal, mantal, masstal, mätetal, medeltal, mental, metal, minustal, monumental, mörkertal, nittiotal, nittonhundratal, nollnolltal, occidental, oktal, oktantal, orbital, ordningstal, oriental, ornamental, otal, oxidationstal, palatal, palindromtal, pedagogiskt kapital, piedestal, portal, postal, prenatal, prepubertal, primtal, protontal, pubertal, qvartal, radiotal, ratingtal, realkapital, rektal, riksrättsåtal, röstetal, saltomortal, samtal, segertal, sentimental, separatavtal, sextiotal, sextonhundratal, sjuktal, sjuttiotal, sjuttonhundratal, skenavtal, sluta avtal, standardavtal, startkapital, svängningstal, tal, tantal, telefonsamtal, tevetal, tilltal, tiotal, tiotusental, tjugohundratal, tjugotal, tolvhundratal, total, tretal, trettiotal, trettonhundratal, tusental, TV-tal, tvåtal, tvåtusental, utlandssamtal, uttal, vågtal, varvtal, vestal, vital

-al, abdominal, abyssal, adverbial, affärslokal, äggskal, åkerareal, aktionspotential, al, allmänt val, allodial, amiral, anal, analkanal, andrahandsval, animal, anormal, antiklerikal, antiklinal, antisocial, apelsinskal, äppelskal, äppleskal, arbetslokal, areal, ärkerival, arsenal, årsgammal, asocial, astral, återvinningscentral, atonal, åttondedelsfinal, åttondelsfinal, aural, autokefal, axial, backanal, bågnäbbval, bakhal, banal, bananskal, barnavårdscentral, bärsjal, basal, båtterminal, bengal, bergsfiskal, biennal, bilateral, binomial, biologisal, blåljuspersonal, blåval, bli gammal, bokmal, boreal, brokig kardinal, bromspedal, bussterminal, butikslokal, byggmaterial, byggnadsmaterial, central, centrifugal, cerebral, cervikalkanal, chaparral, cirkulationsintegral, citronskal, cykelpedal, cymbal, dal, danslokal, danssal, dataterminal

Vad är rim för algebraiskt tal?

Att algebraiskt tal rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder algebraiskt tal?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av algebraiskt tal så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: algebraiskt tal på Wikipedia

Du kan också söka efter algebraiskt tal direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=algebraiskt tal