Vad rimmar på algebraiskt heltal?

Algebraiskt heltal är ordet vi vill hitta rim till.

Algebraiskt heltal rimmar med följande 266 ord:

algebraiskt heltal, gaussiskt heltal, gausskt heltal, heltal


medeltal

kardinaltal, nollnolltal, tilltal

100-tal, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal, 2000-tal, abbetal, accidental, aktiekapital, algebraiskt tal, antal, åratal, årtal, artonhundratal, åtal, ättartal, åttiotal, Avogadros tal, avtal, brandtal, brutal, dagtal, defekt tal, deltagarantal, deltagarportal, dental, dialektal, digital, diktal, distal, dödstal, dussintal, elvahundratal, ental, Erdőstal, fast kapital, fåtal, fattigt tal, femtal, femtiotal, femtonhundratal, Fermattal, finanskapital, fjortonhundratal, flertal, födelsetal, föra på tal, föräldrasamtal, fördigital, företal, försvarstal, förtal, förtroendekapital, fredsavtal, friktionstal, frontal, fullkomligt tal, fundamental, fyrtal, fyrtiotal, genital, glottal, griftetal, grundtal, gyllental, heavy metal, horisontal, hospital, hundratal, hundratusental, i åratal, i runda tal, i tal, imaginärt tal, instrumental, inte tu tal, interkontinental, interkostal, invånarantal, irrationellt tal, kastal, katal, klyvningstal, kollektivavtal, komplext tal, kongenital, kontinental, kuggetal, kvartal, legoavtal, letal, licensavtal, linjetal, mantal, masstal, mätetal, mättat tal, mental, metal, minustal, monumental, mörkertal, naturligt tal, nittiotal, nittonhundratal, occidental, oktal, oktantal, omättat tal, orbital, ordningstal, oriental, ornamental, otal, överflödande tal, oxidationstal, palatal, palindromtal, pedagogiskt kapital, perfekt tal, piedestal, portal, postal, prenatal, prepubertal, primtal, protontal, pubertal, qvartal, radiotal, ratingtal, rationellt tal, realkapital, reellt tal, rektal, riksrättsåtal, rikt tal, röstetal, runt tal, saltomortal, samtal, segertal, sentimental, separatavtal, sextiotal, sextonhundratal, sjuktal, sjuttiotal, sjuttonhundratal, skenavtal, sluta avtal, standardavtal, startkapital, svängningstal, svar på tal, tal, tantal, telefonsamtal, tevetal, tiotal, tiotusental, tjugohundratal, tjugotal, tolvhundratal, total, transcendentalt tal, tretal, trettiotal, trettonhundratal, tusental, TV-tal, tvåtal, tvåtusental, utlandssamtal, uttal, vågtal, vänskapligt tal, varvtal, vestal, vital, ymnigt tal

-al, abdominal, abyssal, adverbial, affärslokal, äggskal, åkerareal, aktionspotential, al, allmänt val, allodial, amiral, anal, analkanal, andrahandsval, animal, anormal, antiklerikal, antiklinal, antisocial, apelsinskal, äppelskal, äppleskal, arbetslokal, areal, ärkerival, arsenal, årsgammal, asocial, astral, återvinningscentral, atonal, åttondedelsfinal, åttondelsfinal, aural, autokefal, axial, backanal, bågnäbbval, bakhal, banal, bananskal, barnavårdscentral, bärsjal, basal, båtterminal, bengal, bergsfiskal, biennal, bilateral, binomial, biologisal, blåljuspersonal, blåval, bli gammal, bokmal, boreal, brokig kardinal, bromspedal, bussterminal, butikslokal, byggmaterial, byggnadsmaterial, central, centrifugal, cerebral, cervikalkanal, chaparral, cirkulationsintegral, citronskal, cykelpedal, cymbal, dal, danslokal, danssal, dataterminal

Vad är rim för algebraiskt heltal?

Att algebraiskt heltal rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder algebraiskt heltal?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av algebraiskt heltal så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: algebraiskt heltal på Wikipedia

Du kan också söka efter algebraiskt heltal direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=algebraiskt heltal