Vad rimmar på aggregationstillstånden?

Aggregationstillstånden är ordet vi vill hitta rim till.

Aggregationstillstånden rimmar med följande 39 ord:

aggregationstillstånden, andningsstillestånden, änkestånden, anstånden, arbetstillstånden, avstånden, belägringstillstånden, bestånden, bistånden, byggnadstillstånden, civilstånden, fiskbestånden, förstånden, krigstillstånden, kvarstånden, missförstånden, morgonstånden, motstånden, nattstånden, övergångstillstånden, överstånden, parkeringstillstånden, qvarstånden, samförstånden, sjukdomstillstånden, skadestånden, skogsbestånden, solstånden, sommarsolstånden, stånden, tillstånden, transtillstånden, undantagstillstånden, uppehållstillstånden, uppstånden, utstånden, vapenstillestånden, vattenstånden, vintersolstånden


Vad är rim för aggregationstillstånden?

Att aggregationstillstånden rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder aggregationstillstånden?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av aggregationstillstånden så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: aggregationstillstånden på Wikipedia

Du kan också söka efter aggregationstillstånden direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=aggregationstillstånden