Vad rimmar på adverben?

Adverben är ordet vi vill hitta rim till.

Adverben rimmar med följande 193 ord:

adverben, deponensverben, hjälpverben, partikelverben, rörelseverben, verben


baksida av underben, högerben, underben, vänsterben

lårben, rörben, tårben

armbågsben, attocoulomben, bakben, barnsben, båtben, ben, blygdben, bordsben, bröstben, centicoulomben, coulomben, decicoulomben, dekacoulomben, drömjobben, elfenben, exacoulomben, fälleben, femtocoulomben, fiskben, flabben, fotrosben, framben, gaffelben, genom märg och ben, gibben, gigacoulomben, gnabben, gråben, gubben, hälben, hektocoulomben, hörselben, jobben, käkben, kilocoulomben, kindben, komma ut ur garderoben, köttben, krokben, labben, låglönejobben, lik i garderoben, megacoulomben, mellanfotsben, mellanhandsben, merjobben, metakarpalben, mikrocoulomben, millicoulomben, nanocoulomben, nattgibben, negerjobben, nyckelben, öppna näbben, överarmsben, på stubben, pannben, pappa långben, petacoulomben, pikocoulomben, revben, Ruben, Schwaben, skelett i garderoben, skenben, sommarjobben, stilleben, stolsben, strålben, svartjobben, teracoulomben, träben, tuben, underarmsben, vadben, von oben, vristben, webben, yoktocoulomben, yottacoulomben, zeptocoulomben, zettacoulomben

-en, -ien, -väsen, 1700-talshusen, A-banden, A-barnen, A-lagen, A-pressen, A4-pappren, A4-papperen, Aachen, åbäken, abbetalen, abborrgrunden, abbotsdömen, abbotsklostren, abbotsstiften, Abchazien, abdomen, Abessinien, abeteken, Abkhazien, abonnemangen, abonnemangsvillkoren, abrasionsvittnen, abren, absintglasen, absolutbeloppen, abstinensbesvären, abstinenssymptomen, abstinenssymtomen, acaciaträden, accenttecken, accenttecknen, accepissen, accessiten, acetylen, äckelpäcklen, äcklen, ackompanjemangen, ackompanjemangsinstrumenten, ackorden, ackordeonen, ackordsarbeten, ackreditiven, ackusativobjekten, adamsäpplen, addendumen, additamenten, ädellövträden, adelskapen, adelsmännen, adelsmärken, adelspalatsen, ädelsten, adelsvapen, adelsvapnen, adenokarcinomen, adenomen, åderbråcken, åderlåten, adjektivattributen, adjektiven, administratörskapen, adoptivbarnen, ådragen, adressregistren, adventsljusen, adverbialen, Adygeiska republiken, Adygejen, Adzjarien, aeroplanen, affärsbiträden, affärsbreven, affärscentrumen, affärsmännen, affärsmöten, affektionsvärden, affixen, afgången, afgifven, afliden, afseenden, afskrifven, äfven, ägarbyten, ageranden, äggen, agglomeraten, aggregaten, aggregationstillstånden, äggskalen, äggviteämnen, agnen, ägonamnen, agremangen, ågren, aidsfallen

Vad är rim för adverben?

Att adverben rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder adverben?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av adverben så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: adverben på Wikipedia

Du kan också söka efter adverben direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=adverben