Vad rimmar på Avogadros tal?

Avogadros tal är ordet vi vill hitta rim till.

Avogadros tal rimmar med följande 266 ord:

Avogadros tal


algebraiskt tal, defekt tal, fattigt tal, föra på tal, fullkomligt tal, i runda tal, i tal, imaginärt tal, inte tu tal, irrationellt tal, komplext tal, mättat tal, naturligt tal, omättat tal, överflödande tal, perfekt tal, rationellt tal, reellt tal, rikt tal, runt tal, svar på tal, transcendentalt tal, vänskapligt tal, ymnigt tal

100-tal, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal, 2000-tal, abbetal, accidental, aktiekapital, algebraiskt heltal, antal, åratal, årtal, artonhundratal, åtal, ättartal, åttiotal, avtal, brandtal, brutal, dagtal, deltagarantal, deltagarportal, dental, dialektal, digital, diktal, distal, dödstal, dussintal, elvahundratal, ental, Erdőstal, fast kapital, fåtal, femtal, femtiotal, femtonhundratal, Fermattal, finanskapital, fjortonhundratal, flertal, födelsetal, föräldrasamtal, fördigital, företal, försvarstal, förtal, förtroendekapital, fredsavtal, friktionstal, frontal, fundamental, fyrtal, fyrtiotal, gaussiskt heltal, gausskt heltal, genital, glottal, griftetal, grundtal, gyllental, heavy metal, heltal, horisontal, hospital, hundratal, hundratusental, i åratal, instrumental, interkontinental, interkostal, invånarantal, kardinaltal, kastal, katal, klyvningstal, kollektivavtal, kongenital, kontinental, kuggetal, kvartal, legoavtal, letal, licensavtal, linjetal, mantal, masstal, mätetal, medeltal, mental, metal, minustal, monumental, mörkertal, nittiotal, nittonhundratal, nollnolltal, occidental, oktal, oktantal, orbital, ordningstal, oriental, ornamental, otal, oxidationstal, palatal, palindromtal, pedagogiskt kapital, piedestal, portal, postal, prenatal, prepubertal, primtal, protontal, pubertal, qvartal, radiotal, ratingtal, realkapital, rektal, riksrättsåtal, röstetal, saltomortal, samtal, segertal, sentimental, separatavtal, sextiotal, sextonhundratal, sjuktal, sjuttiotal, sjuttonhundratal, skenavtal, sluta avtal, standardavtal, startkapital, svängningstal, tal, tantal, telefonsamtal, tevetal, tilltal, tiotal, tiotusental, tjugohundratal, tjugotal, tolvhundratal, total, tretal, trettiotal, trettonhundratal, tusental, TV-tal, tvåtal, tvåtusental, utlandssamtal, uttal, vågtal, varvtal, vestal, vital

-al, abdominal, abyssal, adverbial, affärslokal, äggskal, åkerareal, aktionspotential, al, allmänt val, allodial, amiral, anal, analkanal, andrahandsval, animal, anormal, antiklerikal, antiklinal, antisocial, apelsinskal, äppelskal, äppleskal, arbetslokal, areal, ärkerival, arsenal, årsgammal, asocial, astral, återvinningscentral, atonal, åttondedelsfinal, åttondelsfinal, aural, autokefal, axial, backanal, bågnäbbval, bakhal, banal, bananskal, barnavårdscentral, bärsjal, basal, båtterminal, bengal, bergsfiskal, biennal, bilateral, binomial, biologisal, blåljuspersonal, blåval, bli gammal, bokmal, boreal, brokig kardinal, bromspedal, bussterminal, butikslokal, byggmaterial, byggnadsmaterial, central, centrifugal, cerebral, cervikalkanal, chaparral, cirkulationsintegral, citronskal, cykelpedal, cymbal, dal, danslokal, danssal, dataterminal

Vad är rim för Avogadros tal?

Att Avogadros tal rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder Avogadros tal?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av Avogadros tal så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: Avogadros tal på Wikipedia

Du kan också söka efter Avogadros tal direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=Avogadros tal