Vad rimmar på Arabiska havet?

Arabiska havet är ordet vi vill hitta rim till.

Arabiska havet rimmar med följande 130 ord:

Adriatiska havet, Arabiska havet, Döda havet, en droppe i havet, Joniska havet, Karibiska havet, Kaspiska havet, Stilla havet, Svarta havet, Tyrrenska havet


Bottenhavet, Medelhavet, Norra ishavet, Söderhavet

aldrig i livet, bringa om livet, dävet, duvet, givet, i livet, klufvet, lämna jordelivet, överdrivet, övergivet, på golvet, sammanskrivet, sånt är livet, Stora barriärrevet, ta för givet, undergivet, veka livet, vem vet, vet

'et, -het, -itet, 1 Pet, 2 Pet, abilitet, ABM-avtalet, abnormitet, absolut majoritet, absurditet, aciditet, äcklighet, additivitet, affärsmässighet, affärsverksamhet, affinitet, ägarlägenhet, aggressivitet, aidatrumpet, åklagarmyndighet, Akterskeppet, äkthet, aktiemajoritet, aktivitet, aktningsfullhet, aktningsvärdhet, aktsamhet, aktualitet, ålderssynthet, alfabet, Algeriet, alkalinitet, allhet, allmänhet, allsmäktighet, allvarlighet, allvarsamhet, allvishet, Altaret, amatörmässighet, ambiguitet, amiralitet, amoralitet, anakoret, analfabet, ananassorbet, anciennitet, andlighet, andningssvårighet, andra världskriget, angelägenhet, angeläget, ängslighet, animacitet, animositet, aningslöshet, anmälningsskyldighet, annorlundahet, annuitet, anonymitet, anskrämlighet, anspråkslöshet, anställningstrygghet, anständighet, ansvarsfrihet, ansvarslöshet, antaglighet, antändbarhet, antändlighet, antikommutativitet, antikvitet, användarvänlighet, användbarhet, apelsinsorbet, åpet, apologet, aptitlöshet, arbetsamhet, arbetsförhet, arbetsfrihet, arbetslöshet, arbetsskicklighet, areaenhet, äregirighet, ärftlighet, aritet, ärlighet, aromaticitet, artighet, asexualitet, åskådliga rummet, asket, associativitet, astronomisk enhet, återhållsamhet, åtkomlighet, atlet

Vad är rim för Arabiska havet?

Att Arabiska havet rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder Arabiska havet?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av Arabiska havet så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: Arabiska havet på Wikipedia

Du kan också söka efter Arabiska havet direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=Arabiska havet