Vad rimmar på åtrådd?

åtrådd är ordet vi vill hitta rim till.

åtrådd rimmar med följande 33 ord:

åtrådd, trådd


avrådd, förebrådd, förrådd

andfådd, återfådd, återstådd, besådd, bestådd, betvådd, bistådd, ernådd, flådd, förmådd, försmådd, förstådd, förutspådd, införstådd, lättförstådd, missförstådd, motstådd, nådd, oförstådd, onådd, påstådd, rentvådd, sådd, spådd, svårförstådd, tvådd, underförstådd, uppnådd

Vad är rim för åtrådd?

Att åtrådd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder åtrådd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av åtrådd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: åtrådd på Wikipedia

Du kan också söka efter åtrådd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=åtrådd