Vad rimmar på åtgärda?

åtgärda är ordet vi vill hitta rim till.

åtgärda rimmar med följande 50 ord:

åtgärda, begärda, gärda, kringgärda, omgärda


aktningsvärda, älskvärda, anmärkningsvärda, åtråvärda, avfärda, avhärda, avsevärda, avskyvärda, avundsvärda, beaktansvärda, beklagansvärda, beskärda, betraktansvärda, beundransvärda, brytvärda, eftersträvansvärda, förhärda, förundransvärda, förvånansvärda, framhärda, fruktansvärda, hedervärda, klandervärda, komplexvärda, lärda, läsvärda, lovvärda, minnesvärda, nämnvärda, närda, ömkansvärda, önskvärda, ovärda, prisvärda, reellvärda, sevärda, skyddsvärda, tänkvärda, tillbedjansvärda, trovärda, undernärda, utfärda, uthärda, vallfärda, vektorvärda

Vad är rim för åtgärda?

Att åtgärda rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder åtgärda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av åtgärda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: åtgärda på Wikipedia

Du kan också söka efter åtgärda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=åtgärda