Vad rimmar på återstådd?

återstådd är ordet vi vill hitta rim till.

återstådd rimmar med följande 33 ord:

återstådd, bestådd, bistådd, förstådd, införstådd, lättförstådd, missförstådd, motstådd, oförstådd, påstådd, svårförstådd, underförstådd


andfådd, återfådd, åtrådd, avrådd, besådd, betvådd, ernådd, flådd, förebrådd, förmådd, förrådd, försmådd, förutspådd, nådd, onådd, rentvådd, sådd, spådd, trådd, tvådd, uppnådd

Vad är rim för återstådd?

Att återstådd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder återstådd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av återstådd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: återstådd på Wikipedia

Du kan också söka efter återstådd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=återstådd