Vad rimmar på återfådd?

återfådd är ordet vi vill hitta rim till.

återfådd rimmar med följande 33 ord:

återfådd


andfådd

återstådd, åtrådd, avrådd, besådd, bestådd, betvådd, bistådd, ernådd, flådd, förebrådd, förmådd, förrådd, försmådd, förstådd, förutspådd, införstådd, lättförstådd, missförstådd, motstådd, nådd, oförstådd, onådd, påstådd, rentvådd, sådd, spådd, svårförstådd, trådd, tvådd, underförstådd, uppnådd

Vad är rim för återfådd?

Att återfådd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder återfådd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av återfådd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: återfådd på Wikipedia

Du kan också söka efter återfådd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=återfådd