Vad rimmar på åtbörd?

åtbörd är ordet vi vill hitta rim till.

åtbörd rimmar med följande 67 ord:

åtbörd

förtidsbörd, innebörd, nederbörd, uppbörd, vittnesbörd

åhörd, anförd, avförd, berörd, bokförd, datanörd, datornörd, dryckesrörd, folkbokförd, förd, förförd, förhörd, förstörd, framförd, genomförd, hänförd, härrörd, hemförd, iförd, införd, inkörd, jämförd, körd, korsförhörd, lomhörd, lyhörd, marknadsförd, medförd, oberörd, oerhörd, oförstörd, ohörd, orörd, ostörd, överförd, överkörd, påkörd, potatisskörd, rårörd, rörd, rumpkörd, saluförd, sammanförd, segkörd, skörd, slutförd, slutkörd, störd, svårgenomförd, totalförstörd, tröttkörd, uppförd, upphörd, upprörd, utförd, utkörd, utvecklingsstörd, vallskörd, vidrörd, vilseförd, wörd

Vad är rim för åtbörd?

Att åtbörd rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder åtbörd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av åtbörd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: åtbörd på Wikipedia

Du kan också söka efter åtbörd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=åtbörd