Vad rimmar på åderlåta?

åderlåta är ordet vi vill hitta rim till.

åderlåta rimmar med följande 23 ord:

åderlåta, förlåta, överlåta, underlåta


inlåta, tillåta, upplåta, uraktlåta

båta, begråta, dyngkåta, förkåta, gåta, gråta, kåta, mordgåta, olöst gåta, påta, plaskvåta, regnvåta, såta, ståta, våta

Vad är rim för åderlåta?

Att åderlåta rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder åderlåta?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av åderlåta så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: åderlåta på Wikipedia

Du kan också söka efter åderlåta direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=åderlåta