Vad rimmar på äta?

äta är ordet vi vill hitta rim till.

äta rimmar med följande 29 ord:

äta, avmäta, brudsäta, föräta, förgäta, förtäta, fräta, infläta, jordfläta, ljustäta, lodräta, lufttäta, näta, okynnesäta, ordträta, översläta, putäta, räta, sammanfläta, skåpäta, släta, täta, träta, tröstäta, uppmäta, vågräta, vattentäta, vinkelräta, zäta

Vad är rim för äta?

Att äta rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder äta?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av äta så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: äta på Wikipedia

Du kan också söka efter äta direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=äta