Vad rimmar på ältad?

ältad är ordet vi vill hitta rim till.

ältad rimmar med följande 1 ord:

ältad


Vad är rim för ältad?

Att ältad rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder ältad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ältad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: ältad på Wikipedia

Du kan också söka efter ältad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ältad